www.belgium.be Logo of the federal government

De NIS2-wet

Alles over de nieuwe wetgeving

Meer achtergrond over NIS2 is te vinden op deze website via deze pagina

De wet van 26 april 2024 tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (de "NIS2-wet") heeft in België de richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 (de "NIS2-richtlijn") omgezet.

Deze wet actualiseert het Belgische regelgevingskader met betrekking tot cyberbeveiliging. Vanaf de inwerkingtreding, wordt de wet van 7 april 2019 – bekend als de "NIS-wet" – ingetrokken. Informatie over deze NIS1-wet is nog steeds beschikbaar op onze oude webpagina's over aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners, maar deze zullen binnenkort worden gearchiveerd.

Het doel van de NIS2-wet is het versterken van maatregelen op het gebied van cyberveiligheid, incidentbeheer en toezicht voor entiteiten die diensten leveren die essentieel zijn voor het in stand houden van kritieke maatschappelijke of economische activiteiten. De wet heeft ook als doel de coördinatie van overheidsbeleid op het gebied van cyberveiligheid te verbeteren.

1. Toepassingsgebied, verplichtingen, toezicht, sancties en tijdlijn

Uitgebreide informatie en uitleg over het toepassingsgebied, verplichtingen, toezicht, sancties en een tijdlijn voor de implementatie van de NIS2-wet zijn beschikbaar op de pagina over NIS2 op Safeonweb@Work. Het CCB heeft ook een korte gids opgesteld over hoe te voldoen aan NIS2 in 7 eenvoudige stappen.
 
Safeonweb@work is een CCB-initiatief gericht op Belgische organisaties en bedrijven. De site fungeert als portaal voor de registratie van NIS2-entiteiten. De NIS2-pagina op Safeonweb@work bevat ook een reeks praktische tools en bronnen voor NIS2-compliance.
 

2. Brochure

Alles wat je moet weten over de NIS2-wet en haar inhoud, samengevat in één document.

De brochure helpt je niet alleen te begrijpen of je organisatie binnen het toepassingsgebied van de wet valt, maar ook wat dit betekent in termen van verplichtingen en controles. Melding van incidenten? Essentiële en belangrijke entiteiten? Risicobeheersmaatregelen? Dit document legt uit wat je moet weten over de wet.

3. Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je nog vragen? Het CCB heeft een reeks veelgestelde vragen samengesteld om je te helpen. Deze FAQ's zijn gegroepeerd per onderwerp en stellen je in staat om snel antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen tijdens de voorbereidingsperiode van de wet.

4. Nationaal Cybernoodplan

De ministerraad keurde in 2017, op voorstel van de toenmalige eerste minister Charles Michel, het Nationaal Cybernoodplan goed. De NIS2-wet herneemt het NIS1-kader voor cybercrisisbeheer en brengt het in overeenstemming met de Europese vereisten.

In het kader van zijn opdracht met betrekking tot het crisisbeheer bij cyberincidenten heeft het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) het nationaal Cybernoodplan uitgewerkt in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering (NCCN). Het plan heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van een antwoordstructuur op de cybersecuritycrisissen en -incidenten die coördinatie en beheer op nationaal niveau vereisen.