www.belgium.be Logo of the federal government

Wettelijk kader voor Aanbieders van Essentiële Diensten (AED)

Aanbieders van Essentiële Diensten (AED)

Een AED is een publieke of private entiteit die daadwerkelijk een activiteit uitoefent in België met betrekking tot de verlening van een essentiële dienst in een van de sectoren opgenomen in bijlage I van de wet, die minstens één vestiging op Belgisch grondgebied heeft en die door de bevoegde sectorale overheid is geïdentificeerd.

containers

Aanbieders van Essentiële diensten (AED) - FAQ

Hierna vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over het wettelijke kader dat van toepassing is op aanbieders van essentiële diensten.

Kerncentrale HOEI

Aanbieders van Essentiële Diensten (AED) - Notificatiegids en samenvatting

Antwoorden op de belangrijkste vragen over de melding van een NIS-incident vindt u hier in een Gids voor de melding van incidenten die bestemd is voor de verantwoordelijken voor de beveiliging van de betrokken netwerk- en informatiesystemen (met een woordenlijst, een toelichting over de meldingsprocedure, de toepasselijke sancties in geval van niet-naleving, de wettelijke referenties, enz.) en een Samenvatting die bestemd is voor de operationele teams (met een beknopt overzicht).

Deze documenten maken evenwel geen aanspraak op volledigheid. Relevante algemene of sectorale wettelijke bepalingen dienen dus nog steeds te worden geraadpleegd.