• NL
  • FR
  • DE
  • EN
www.belgium.be Logo of the federal government

Disclaimer

Over deze site

De informatie op deze site wordt verstrekt door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), een federale overheidsdienst die rechtstreeks onder het gezag van de Belgische eerste minister valt.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België maakt het nationale Computer Emergency Response Team (CERT.be) deel uit van het CCB.

Gebruik van deze site

Het CCB stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud die het op deze site publiceert en bijwerkt zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt.

Het CCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Het CCB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt door derden.

Intellectuele-eigendomsrechten

De naam en het logo "Safeonweb.be" en "Cert.be" zijn eigendom van het Centrum voor Cybersecurity België (Belgische staat vertegenwoordigd door de eerste minister).

De teksten, lay-out en afbeeldingen die op deze site worden gebruikt zijn auteursrechtelijk beschermd. De site valt onder de wetgeving inzake databanken. U mag deze site niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, vertalen of aanpassen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Centrum voor Cybersecurity België.

Elk onwettig gebruik van (een deel van) deze site kan aanleiding geven tot civiel- en/of strafrechtelijke vervolging.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Het CCB hecht veel belang aan respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

U vindt de informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens op deze pagina "Bescherming van de persoonsgegevens"

Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op geschillen over de voorwaarden voor het gebruik van deze site.

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden

Het Centrum voor Cybersecurity België behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de sites Safeonweb.be en Cert.be en zullen automatisch van kracht worden 30 dagen na de publicatie ervan op deze site.