www.belgium.be Logo of the federal government

Government

Baseline Information Security Guidelines

De Baseline Security Guidelines (BSG) geeft minimale richtlijnen voor de implementatie of evaluatie van een informatiebeveiligingsplan en biedt zo hulp aan verwerkingsverantwoordelijken  maar ook aan beveiligingsadviseurs, gegevenscontroleurs en IT-managers.

Deze BSG is ontwikkeld door het Centrum voor Cybersecurity Belgium in overleg met experts van verschillende FOD’s en externe consultants en houdt rekening met bestaande normen zoals ISO 27001 en ISO 27002.

Cybersecurity: een uitgebreid opleidingsaanbod

Het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) stelt via de FOD Beleid en Ondersteuning een gespecialiseerd aanbod cybersecurity-opleidingen ter beschikking. Het gaat zowel om grondige basisopleidingen als om meer gespecialiseerde opleidingen over een specifiek domein voor federale ambtenaren.