www.belgium.be Logo of the federal government

Vitale Sectoren

Het Centrum voor Cybersecurity heeft enkele projecten opgestart om de cyberveiligheid van de vitale sectoren van België te versterken. De vitale sectoren van het land zijn deze sectoren die cruciaal worden bevonden voor de veiligheid van de Belgische bevolking. We identificeren: energie, mobiliteit, telecom, financiële sector, drinkbaar water, volksgezondheid, overheid.

Cybernoodplan

In december 2015 startte het CCB de uitwerking van een Nationaal Cybernoodplan. Het is cruciaal dat bij grote cyber incidenten en crisissen de verschillende Belgische diensten actief in het cyberdomein efficiënt samenwerken om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Het Belgisch nationaal cybernoodplan heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van een antwoordstructuur op de cyber security crisissen en incidenten die een coördinatie en/of beheer op nationaal niveau vereisen. Het plan maakt een opschaling naar gelang de impact van de cybergebeurtenis. 

Het identificeert Nationale Cyber Security Crisissen en een Nationale Cyber Security Incidenten. Een basisescalatie wordt uitgewerkt zodat de verschillende diensten actief in het cyberdomein onderlinge acties bij het behandelen van nationale cyberincidenten op elkaar afstemmen. Er wordt veel belang gehecht aan het snel en correct doorgeven van informatie tussen de diensten onderling.

Het plan intendeert een leidraad te zijn voor de te volgen procedures en de te nemen beschermingsmaatregelen bij nationale cyber security crisissen en incidenten, wanneer daartoe de noodzaak zich voordoet. Het beschrijft de opdrachten die de verschillende organismen en diensten, ieder binnen hun wettelijke en reglementaire bevoegdheid, in voorkomend geval, dienen uit te voeren binnen het algemeen proces voor het behandelen van cyber security incidenten en crisissen. 

Dit plan gaat op in een groter geheel. Elke betrokken dienst kan dit document gebruiken als basis voor de operationele aspecten van het crisis- en incidentbeheer binnen de bevoegdheden van de desbetreffende dienst. Voor de uitwerking van dit cybernoodplan doet het CCB dankbaar beroep op de expertise en kennis van het Nationaal Crisiscentrum. De verschillende diensten die actief zijn in het cyberdomein zitten mee rond de tafel om alle actuele capaciteiten voor het behandelen van dergelijke incidenten juist weer te geven. 

Tegen april 2016  tracht het CCB een eerste versie van dit plan klaar te hebben. Oefeningen zullen worden georganiseerd om deze eerste versie te testen en het plan waar nodig bij te sturen.

Early Warning Systeem voor Vitale Sectoren.

Om de Vitale Sectoren in België op een snelle en gestandaardiseerde manier te waarschuwen over nieuwe cyberdreigingen en -aanvallen, richt het CCB een Early Warning Systeem op.

Via een gedeeld platform zullen Vitale Sectoren toegang krijgen tot gefilterde waarschuwingen voor intrusies en andere cyberdreigingen. Zo kunnen zij snel informatie krijgen van een betrouwbare bron en zo zeer snel actie ondernemen.

Er wordt verwacht dat dit najaar nog het Early Warning Systeem in werking zal treden. Voorlopig stuurt het CCB waarschuwingen uit per mail.