www.belgium.be Logo of the federal government

Nationaal coördinatiecentrum investeringen cybersecurity

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is aangewezen als het toekomstige nationale coördinatiecentrum voor België. Dit centrum is onderdeel van een nieuw Europees beheerkader dat bestaat uit het Europese kenniscentrum (te Boekarest) - en een netwerk van 27 nationale coördinatiecentra – in iedere lidstaat één - dat werd opgericht met de Europese Verordening (EU) 2021/887 van 20 mei 2021.

Dit beheerkader is bedoeld om investeringen in onderzoek, technologie en industriële ontwikkeling op het gebied van cyberveiligheid in de Unie te bundelen en beter te coördineren. Het kenniscentrum moet financiële steun voor cyberbeveiliging beheren uit met name de investeringsprogramma’s Horizon Europe (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL). Deze aanpak zal bijdragen tot het creëren van synergiën, grensoverschrijdende initiatieven stimuleren en vermijden dat er onnodig dubbel werk wordt verricht.

Het belang van een nationaal coördinatiecentrum voor België

De technologische ontwikkelingen, nieuwe (grensoverschrijdende) cyberdreigingen en de radicale verschuiving naar digitale omgevingen door COVID-19 veranderen onze maatschappij in een hoog tempo. Het is belangrijk dat België zich kan aansluiten bij deze evolutie om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

  • Met het nationale coördinatiecentrum kan België nieuwe (investerings)opportuniteiten van de EU ten volle aangrijpen;
  • Daarnaast zal het nationale coördinatiecentrum de samenwerking op nationaal en regionaal niveau in België verbeteren, wat (gezien de huidige cyberuitdagingen) essentieel is om het noodzakelijke niveau van cyberveiligheid te bereiken.

 

Oprichting en opdrachten van het Europese kenniscentrum

link naar ECCC

Het Europese kenniscentrum zal in samenwerking met het netwerk van nationale coördinatiecentra een sterke kennisgemeenschap op het gebied van cybersecurity opbouwen om zo de samenwerking en het delen van expertise en capaciteiten tussen alle relevante belanghebbenden - met name onderzoeks- en industriële gemeenschappen, evenals overheidsinstanties - te vergemakkelijken. Dit ecosysteem moet de capaciteiten van de kennisgemeenschap versterken, onze economie en samenleving beschermen tegen cyberaanvallen, toponderzoek in stand houden en het concurrentievermogen van de Europese industrie op het gebied van cyberveiligheid versterken.

Het Europese kenniscentrum zal samen met de lidstaten, de industrie en de kennisgemeenschap een gemeenschappelijke agenda ontwikkelen en uitvoeren voor technologieontwikkeling in het cybersecuritydomein en voor de brede toepassing ervan in de samenleving en in bedrijven - met name kmo's.

De Europese organisatie

Het Europees kenniscentrum wordt momenteel opgericht. De Commissie zal ervoor zorgen dat het kenniscentrum blijft functioneren totdat het autonoom kan opereren. De administratieve en bestuursstructuur van het kenniscentrum bestaat uit:

  • Een raad van bestuur (‘Governing Board’) die zorgt voor strategische oriëntatie en toezicht houdt op de activiteiten van het Europese kenniscentrum. Iedere lidstaat wordt in deze raad vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. Het CCB levert twee experten die de standpunten van België in de raad vertegenwoordigen;
  • Een uitvoerend directeur die de wettelijke vertegenwoordiger van het kenniscentrum is en verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur;
  • Een Europese strategische adviesgroep (‘Strategic Advisory Group’) die zorgt voor een permanente dialoog tussen de kennisgemeenschap en het kenniscentrum;

Het kenniscentrum zal nauw samenwerken met het netwerk van nationale coördinatiecentra, die de cybersecuritygemeenschap op nationaal niveau ondersteunt en onder bepaalde voorwaarden EU-financiering kan doorgeven.

EU Investeringsprogramma’s

Digitale Toepassingen

Het Digital Europe Programme (DIGITAL) is een nieuw EU-financierings-programma dat gericht is op het brengen van innovatieve digitale technologieën naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Onderzoek en Innovatie

Horizon Europe (HEP) is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Projectoproepen

3de golf van oproepen in het kader van het programma Digitaal Europa

15/11/2022

Er worden oproepen geopend voor drie van de vijf specifieke doelstellingen:
  • AI, data en cloud
  • Cyberveiligheid
  • Advanced digital skills
Deadline ( updated !): 15/02/2023

Raamcontracten tussen het ENISA en cyberbeveiligingsbedrijven

7/09/2022

ENISA lanceert, bij wijze van proefproject, een reeks kadercontracten tussen ENISA en cyberbeveiligingsoperatoren om (via nationale autoriteiten) incidentenondersteuning of paraatheidsondersteuning te verlenen aan NIB(-2)-operatoren en overheden.
 
Deadline: 3 oktober 2022

Ondersteuning van cybersecurity in gezondheidssector

22/02/2022

Deadline: 17 mei 2022
De oproep ‘Ondersteuning van cyberveiligheid in de gezondheidssector’ moet specifiek voor de gezondheidszorg de invoering van marktklare innovatieve cybersecurityoplossingen ondersteunen, up-to-date tools - voor met name kmo's - leveren om zichzelf te beschermen tegen cyberdreigingen en bijdragen aan het veilig delen van beveiligingsinformatie.

Events

NCP Flanders: Digitaal Europa 3e ronde van oproepen

20/09/2022

Info session (hybrid event)

EU-financieringsmogelijkheden gewijd aan cyberveiligheid

30/08/2022

ECSM

ECSM 2022 - 10 jaar verenigd tegen cyberdreigingen

Nieuws
ECSM

Aftrap Europese maand van de cyber­beveiliging, 27 september 2022

Nieuws
Cyber Resilience Act

Cyber Resilience Act: Europees wetsvoorstel om cyberveiligheid van digitale producten te vergroten gepubliceerd

Nieuws

10 Belgische talenten namen deel aan de European Cybersecurity Challenge

Nieuws

Mijlpaal cybersecurity certificering: een wettelijk kader voor de afgifte en erkenning van Europese cyberbeveiligingscertificaten is gepubliceerd

Nieuws

NCC-BE Informatiesessie: EU Cybersecurity Funding Opportunities

Nieuws