www.belgium.be Logo of the federal government

Nationaal coördinatiecentrum investeringen cybersecurity

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is aangewezen als het toekomstige nationale coördinatiecentrum voor België. Dit centrum is onderdeel van een nieuw Europees beheerkader dat bestaat uit het Europese kenniscentrum (te Boekarest) - en een netwerk van 27 nationale coördinatiecentra – in iedere lidstaat één - dat werd opgericht met de Europese Verordening (EU) 2021/887 van 20 mei 2021.

Dit beheerkader is bedoeld om investeringen in onderzoek, technologie en industriële ontwikkeling op het gebied van cyberveiligheid in de Unie te bundelen en beter te coördineren. Het kenniscentrum moet financiële steun voor cyberbeveiliging beheren uit met name de investeringsprogramma’s Horizon Europe (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL). Deze aanpak zal bijdragen tot het creëren van synergiën, grensoverschrijdende initiatieven stimuleren en vermijden dat er onnodig dubbel werk wordt verricht.

Het belang van een nationaal coördinatiecentrum voor België

De technologische ontwikkelingen, nieuwe (grensoverschrijdende) cyberdreigingen en de radicale verschuiving naar digitale omgevingen door COVID-19 veranderen onze maatschappij in een hoog tempo. Het is belangrijk dat België zich kan aansluiten bij deze evolutie om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

  • Met het nationale coördinatiecentrum kan België nieuwe (investerings)opportuniteiten van de EU ten volle aangrijpen;
  • Daarnaast zal het nationale coördinatiecentrum de samenwerking op nationaal en regionaal niveau in België verbeteren, wat (gezien de huidige cyberuitdagingen) essentieel is om het noodzakelijke niveau van cyberveiligheid te bereiken.

 

Oprichting en opdrachten van het Europese kenniscentrum

link naar ECCC

Het Europese kenniscentrum zal in samenwerking met het netwerk van nationale coördinatiecentra een sterke kennisgemeenschap op het gebied van cybersecurity opbouwen om zo de samenwerking en het delen van expertise en capaciteiten tussen alle relevante belanghebbenden - met name onderzoeks- en industriële gemeenschappen, evenals overheidsinstanties - te vergemakkelijken. Dit ecosysteem moet de capaciteiten van de kennisgemeenschap versterken, onze economie en samenleving beschermen tegen cyberaanvallen, toponderzoek in stand houden en het concurrentievermogen van de Europese industrie op het gebied van cyberveiligheid versterken.

Het Europese kenniscentrum zal samen met de lidstaten, de industrie en de kennisgemeenschap een gemeenschappelijke agenda ontwikkelen en uitvoeren voor technologieontwikkeling in het cybersecuritydomein en voor de brede toepassing ervan in de samenleving en in bedrijven - met name kmo's.

De Europese organisatie

Het Europees kenniscentrum wordt momenteel opgericht. De Commissie zal ervoor zorgen dat het kenniscentrum blijft functioneren totdat het autonoom kan opereren. De administratieve en bestuursstructuur van het kenniscentrum bestaat uit:

  • Een raad van bestuur (‘Governing Board’) die zorgt voor strategische oriëntatie en toezicht houdt op de activiteiten van het Europese kenniscentrum. Iedere lidstaat wordt in deze raad vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. Het CCB levert twee experten die de standpunten van België in de raad vertegenwoordigen;
  • Een uitvoerend directeur die de wettelijke vertegenwoordiger van het kenniscentrum is en verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur;
  • Een Europese strategische adviesgroep (‘Strategic Advisory Group’) die zorgt voor een permanente dialoog tussen de kennisgemeenschap en het kenniscentrum;

Het kenniscentrum zal nauw samenwerken met het netwerk van nationale coördinatiecentra, die de cybersecuritygemeenschap op nationaal niveau ondersteunt en onder bepaalde voorwaarden EU-financiering kan doorgeven.

EU Investeringsprogramma’s

Digitale Toepassingen

Het Digital Europe Programme (DIGITAL) is een nieuw EU-financierings-programma dat gericht is op het brengen van innovatieve digitale technologieën naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Onderzoek en Innovatie

Horizon Europe (HEP) is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Projectoproepen

3de golf van oproepen in het kader van het programma Digitaal Europa

15/11/2022

Er worden oproepen geopend voor drie van de vijf specifieke doelstellingen:
  • AI, data en cloud
  • Cyberveiligheid
  • Advanced digital skills
Deadline (updated !): 15/02/2023

Partnerschap

NCC-Oostenrijk

Het NCC-Oostenrijk heeft ons gecontacteerd over een Oostenrijkse entiteit die geïnteresseerd is in het thema "Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de NIB-richtlijn en nationale strategieën inzake cyberbeveiliging". Zij zijn op zoek naar partners uit relevante sectoren of NIS-autoriteiten die geïnteresseerd zijn in een samenwerking. Als u dit een goede gelegenheid vindt om verder te onderzoeken, stuur dan uw aanvraag per e-mail naar NCC-BE met uw organisatiegegevens, interesse in deze specifieke oproep voor het programma Digitaal Europa en contactgegevens.
 
Disclaimer: Het proces staat alleen open voor wettelijk in België gevestigde entiteiten.

Events

NCP Flanders: Digitaal Europa 3e ronde van oproepen

20/09/2022

Info session (hybrid event)

EU-financieringsmogelijkheden gewijd aan cyberveiligheid

30/08/2022

20 jaar Safer Internet day

Nieuws
QCTR

FEEDBACK OP HET CCB CONNECT & SHARE - KWARTAALRAPPORT CYBERDREIGING (QCTR) VAN HET KWARTAAL Q4 2022

Nieuws
Safeonweb 2022

Veilig online? Het Centrum voor Cybersecurity zet stappen vooruit naar een veiliger internet

Nieuws
webinar

Nieuw Connect & Share - Quarterly Cyber Threat Report (QCTR) evenement op 12 januari

Nieuws
hacker

13 miljoen kliks naar verdachte websites vermeden in 2022

Nieuws

Verschillende Belgische gemeentes werden recent slachtoffer van ransomware

Nieuws