www.belgium.be Logo of the federal government

Nationaal coördinatiecentrum investeringen cybersecurity

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is aangewezen als het toekomstige nationale coördinatiecentrum voor België. Dit centrum is onderdeel van een nieuw Europees beheerkader dat bestaat uit het Europese kenniscentrum (te Boekarest) - en een netwerk van 27 nationale coördinatiecentra – in iedere lidstaat één - dat werd opgericht met de Europese Verordening (EU) 2021/887 van 20 mei 2021.

Dit beheerkader is bedoeld om investeringen in onderzoek, technologie en industriële ontwikkeling op het gebied van cyberveiligheid in de Unie te bundelen en beter te coördineren. Het kenniscentrum moet financiële steun voor cyberbeveiliging beheren uit met name de investeringsprogramma’s Horizon Europe (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL). Deze aanpak zal bijdragen tot het creëren van synergiën, grensoverschrijdende initiatieven stimuleren en vermijden dat er onnodig dubbel werk wordt verricht.

Het belang van een nationaal coördinatiecentrum voor België

De technologische ontwikkelingen, nieuwe (grensoverschrijdende) cyberdreigingen en de radicale verschuiving naar digitale omgevingen door COVID-19 veranderen onze maatschappij in een hoog tempo. Het is belangrijk dat België zich kan aansluiten bij deze evolutie om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

  • Met het nationale coördinatiecentrum kan België nieuwe (investerings)opportuniteiten van de EU ten volle aangrijpen;
  • Daarnaast zal het nationale coördinatiecentrum de samenwerking op nationaal en regionaal niveau in België verbeteren, wat (gezien de huidige cyberuitdagingen) essentieel is om het noodzakelijke niveau van cyberveiligheid te bereiken.

 

Oprichting en opdrachten van het Europese kenniscentrum

link naar ECCC

Het Europese kenniscentrum zal in samenwerking met het netwerk van nationale coördinatiecentra een sterke kennisgemeenschap op het gebied van cybersecurity opbouwen om zo de samenwerking en het delen van expertise en capaciteiten tussen alle relevante belanghebbenden - met name onderzoeks- en industriële gemeenschappen, evenals overheidsinstanties - te vergemakkelijken. Dit ecosysteem moet de capaciteiten van de kennisgemeenschap versterken, onze economie en samenleving beschermen tegen cyberaanvallen, toponderzoek in stand houden en het concurrentievermogen van de Europese industrie op het gebied van cyberveiligheid versterken.

Het Europese kenniscentrum zal samen met de lidstaten, de industrie en de kennisgemeenschap een gemeenschappelijke agenda ontwikkelen en uitvoeren voor technologieontwikkeling in het cybersecuritydomein en voor de brede toepassing ervan in de samenleving en in bedrijven - met name kmo's.

De Europese organisatie

Het Europees kenniscentrum wordt momenteel opgericht. De Commissie zal ervoor zorgen dat het kenniscentrum blijft functioneren totdat het autonoom kan opereren. De administratieve en bestuursstructuur van het kenniscentrum bestaat uit:

  • Een raad van bestuur (‘Governing Board’) die zorgt voor strategische oriëntatie en toezicht houdt op de activiteiten van het Europese kenniscentrum. Iedere lidstaat wordt in deze raad vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. Het CCB levert twee experten die de standpunten van België in de raad vertegenwoordigen;
  • Een uitvoerend directeur die de wettelijke vertegenwoordiger van het kenniscentrum is en verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur;
  • Een Europese strategische adviesgroep (‘Strategic Advisory Group’) die zorgt voor een permanente dialoog tussen de kennisgemeenschap en het kenniscentrum;

Het kenniscentrum zal nauw samenwerken met het netwerk van nationale coördinatiecentra, die de cybersecuritygemeenschap op nationaal niveau ondersteunt en onder bepaalde voorwaarden EU-financiering kan doorgeven.

logo NCCC

Opdrachten en werking van het nationale coördinatiecentrum

Het nieuwe beheerkader en het nationale coördinatiecentrum bieden opportuniteiten om het cyberecosysteem in ons land te verstevigen, nieuwe groei in digitalisering en de beveiliging daarvan te realiseren, en het digitale concurrentievermogen van België te verhogen. Het is daarom van groot belang om een zo efficiënt mogelijke organisatie op te zetten, die een optimale coördinatie voorziet tussen alle bestaande en toekomstige cyber(security)initiatieven en hun belanghebbenden.

Nationale coördinatiecentrum

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) krijgt als nationale coördinatiecentrum drie grote taken:

  • coördineren van investeringen vanuit de Unie
  • strategische taken van het Europese kenniscentrum ondersteunen
  • als nationaal knooppunt optreden voor het Europese beheerkader

Daarnaast maakt het nationale coördinatiecentrum het mogelijk om de bevoegdheden op het gebied van cyberveiligheid - die in België worden gedeeld tussen de gewesten, gemeenschappen en de federale overheid - te coördineren en een strategische houding te bepalen.

Centraal overlegplatform

Voor de coördinatie van de Belgische standpunten, alsook de werking van het Belgische nationale coördinatiecentrum en het algemene Belgische cybersecurityinvesteringsbeleid, is er op nationaal niveau een centraal overlegplatform op werkgroepniveau ingesteld voor alle betrokken administraties van federale en gefedereerde entiteiten en van de veiligheidsdiensten. Dit overlegplatform draagt de naam Strategic Board (SB). De door de Strategic Board bepaalde Belgische standpunten zullen door twee experten van het CCB in de Europese raad van bestuur van het Europees kenniscentrum gecommuniceerd worden.

Advies vanuit het (cybersecurity)veld

Uiteraard moeten het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board gevoed worden met informatie vanuit de Belgische kennisgemeenschap over behoeften, trends en ontwikkelingen in het kader van cyberveiligheid. Daarom zal er ook een Belgische adviesgroep - de Belgian Strategic AdvisoryGroup (BSAG) – opgericht worden met een brede vertegenwoordiging uit deze kennisgemeenschap. Daarnaast zal de adviesgroep zijn achterban en stakeholders zo goed mogelijk gaan informeren over de initiatieven van het beheerkader en de Europese investeringsopportuniteiten.

EU Investeringsprogramma’s

Digitale Toepassingen

Het Digital Europe Programme (DIGITAL) is een nieuw EU-financierings-programma dat gericht is op het brengen van innovatieve digitale technologieën naar bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Onderzoek en Innovatie

Horizon Europe (HEP) is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Projectoproepen

Ondersteuning van cybersecurity in gezondheidssector

22/02/2022

Deadline: 17 mei 2022
De oproep ‘Ondersteuning van cyberveiligheid in de gezondheidssector’ moet specifiek voor de gezondheidszorg de invoering van marktklare innovatieve cybersecurityoplossingen ondersteunen, up-to-date tools - voor met name kmo's - leveren om zichzelf te beschermen tegen cyberdreigingen en bijdragen aan het veilig delen van beveiligingsinformatie.