www.belgium.be Logo of the federal government

Het Cyber Emergency Response Team (CERT)

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft via het CERT de missie om cyberaanvallen in België te analyseren, in te dammen, te beperken en te bestrijden. Het CERT levert ook technische expertise en bijstand aan andere overheidsdiensten. Sommige diensten worden proactief geleverd, maar het overgrote deel van het de dienstverlening gebeurt bij incidenten.  Het CERT wordt wel eens beschreven als de cyberbrandweer.

Wie kan een beroep doen op het Cyber Emergency Response Team?

Het CERT is een tweedelijnsdienst die niet in direct contact staat met de slachtoffers van een cyberaanval.

Het CERT verleent diensten aan:
  • Aanbieders van essentiële diensten of entiteiten en kritieke infrastructuren conform de NIS1-richtlijn en de toekomstige NIS2-richtlijn.
  • Aanbieders van essentiële openbare diensten: openbare diensten die essentieel zijn voor de Belgische bevolking.
  • Administratieve overheden: de ICT-infrastructuur van de Belgische openbare besturen.
  • Andere belangrijke entiteiten zoals gedefinieerd in de NIS2-richtlijn kunnen ook om bijstand vragen, maar deze zal worden verleend op een 'best effort'-basis en in beperkte mate.

Neem contact op met het Cyber Emergency Response Team

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0)2 501 05 60 (alleen in noodgevallen voor essentiële operatoren of entiteiten)

Het CCB is bereikbaar tijdens de kantooruren (9u30 tot 16u30) via e-mail ([email protected]) van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en officiële sluitingsdagen.  

Een automatisch antwoord wordt na enkele minuten verstuurd. Dit automatische systeem kent een uniek nummer toe aan elke melding. Dit betekent niet dat het CCB alle e-mails beantwoordt: de e-mailreactie van een operator is niet gegarandeerd en hangt af van de ernst van het incident en de status van de correspondent.

In samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is het CCB 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar om noodsituaties voor leveranciers van essentiële diensten en kritieke infrastructuren te beheren.

Wettelijke basis

CSIRT Charter

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 betreffende de beveiliging van netwerken en informatiesystemen ("NIS-wet") bepaalt dat het Centrum voor Cybersecurity België wordt aangewezen als nationaal CSIRT in de zin van de definitie in de "NIS-wet".

 

Service Definition Document

Het Service Definition Document is een officiële beschrijving van onze CERT-diensten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internet Engineering Task Force (http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt) en de Trusted Introducer (http://www.trusted-introducer.org). Het wordt ondersteund door de Europese CERT-gemeenschap.

 

Vacatures

Het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) werft nieuwe profielen aan.