www.belgium.be Logo of the federal government

Veilig online tijdens de verkiezingscampagne

Nieuws

Aanbevelingen voor een cyberveilige campagne

Verkiezingen zijn een cruciaal element in het democratisch proces. Terreurgroepen, criminelen of instanties met politieke motieven kunnen proberen de verkiezingsresultaten te beïnvloeden. Politieke partijen en hun kandidaten zijn daarbij een potentieel belangrijk doelwit. Zo heeft het Europees Agentschap voor cyberveiligheid (ENISA) gewezen op de ondermijnende effecten van chatbots en de manipulatie van informatie door kunstmatige intelligentie (AI). Het agentschap heeft tussen juli 2022 en juni 2023 ongeveer 2.580 incidenten geregistreerd, waarvan vele gericht waren op overheidsinstanties.

Cover

Met deze gids willen we kandidaten van politieke partijen in staat stellen om hun cyberveiligheidsniveau te verhogen, cyberveiligheidsrisico’s te beperken en digitale kwetsbaarheden te verminderen.

De gids ‘Veilig online tijdens de verkiezingscampagne’ bevat aanbevelingen om de verschillende digitale tools die je dagelijks gebruikt beter te beveiligen en is een initiatief van de Veiligheid van de Staat (VSSE), het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Algemene Dienst voor Inlichting en Veiligheid (ADIV). Elke dienst, vertrekkend vanuit haar eigen expertise, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze gids.