www.belgium.be Logo of the federal government
EU & BE flags

Publicatie van de NIS2-wet in het Belgisch Staatsblad

Nieuws

De wet van 26 april 2024 Wet tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid ("wet NIS2") werd op vrijdag 17 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Deze wet zet Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 (de “NIS2-richtlijn”) betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 in Belgisch recht om, en vervangt de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (de "NIS1-wet").

De NIS2-wet, die werd gecoördineerd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het kabinet van de Eerste Minister, is een belangrijke stap om van België een van de minst cyberkwetsbare landen ter wereld te maken. Het zal in de toekomst worden aangevuld met een koninklijk besluit, dat in de komende weken wordt verwacht.

Volg deze link om erachter te komen wat NIS2 is, of de wet voor u van toepassing is, en welke verplichtingen dit nieuwe wettelijke kader met zich meebrengt. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de richtlijn hier naar onze pagina.

Dit artikel maakt deel uit van een artikelenreeks over de omzetting van de NIS2-richtlijn in België. De andere artikels kunnen hier worden geraadpleegd.