www.belgium.be Logo of the federal government

Nieuwe praktische gids voor cyberveiligheid voor scholen gepubliceerd door de Federatie Wallonië-Brussel

Nieuws

De Service général du Numérique éducatif (Algemene Dienst voor Digitaal Onderwijs) van de Federatie Wallonië-Brussel heeft een praktische gids voor cyberveiligheid voor scholen ontwikkeld (die als bijlage bij Omzendbrief 8602 werd verspreid - in het Frans). Het Centrum voor Cybersecurity België staat volledig achter dit initiatief, dat scholen moet helpen bij hun inspanningen om zich te beschermen tegen cyberrisico's, in het bijzonder de bescherming van hun gegevens.

De gids bevat praktische aanbevelingen voor cyberbeveiliging die speciaal bedoeld zijn voor schooldirecteuren, onderwijsteams en digitale afgevaardigden of andere leden van de onderwijsgemeenschap die een rol spelen bij de ondersteuning van het onderwijsteam in digitale aangelegenheden.