www.belgium.be Logo of the federal government

Cybersecurity Gids voor de KMO

DEZE CYBERSECURITY-GIDS WERD OPGESTELD DOOR HET CENTRUM VOOR CYBERSECURITY BELGIË (CCB), IN SAMENWERKING MET DE CYBER SECURITY COALITION BELGIË, EN IS BESTEMD VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (KMO’S). HIJ IS GEBASEERD OP DE INPUT EN DE GOEDE PRAKTIJKEN VAN PRIVÉ- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN.

Het is de bedoeling de kmo’s een overzicht te bezorgen van basis- en meer geavanceerde cyberveiligheidsmaatregelen. Hoewel alle kmo’s cybersecurity zouden moeten toepassen op basis van het resultaat van hun eigen risicoassessment, geeft deze gids een quick list van veiligheidscontroles die toegepast kunnen of zouden moeten worden.

Met deze gids zouden kmo’s in staat moeten zijn hun cybersecurityniveau te verhogen, cybersecurityrisico’s te beperken, kwetsbaarheden te verminderen en hun veerkracht te verbeteren. Hij biedt een eenvoudig kader zodat kleine en middelgrote ondernemingen hun activiteiten op een veilige manier kunnen integreren in een wereldwijd en permanent beschikbare markt.